Přestavba na LPG


úvodní » Služby » Přestavba na LPG


Partnerská síť 

 

partnerská síť ACG

 

Co to je LPG?

LPG je zkapalněný ropný plyn ze směsi uhlovodíků, který je mimo jiné používán jako palivo do spalovacích motorů. V minulosti byl tento plyn znám pod názvem propan-butan a je tak jasné, že se používá do zážehových motorů, k vaření nebo k vytápění.

Proč bychom se měli rozhodnout pro přestavbu na LPG?

Cena

Investice do přestavby vašeho automobilu se s postupujícím časem vyplácí stále více a více, jelikož ceny klasických paliv na bázi ropy rostou nepoměrně rychleji a také už jejich samotná cena se pohybuje mnohem výše než u LPG.

Ekologie

LPG hoří ekologičtěji než benzín. Ve výfukových plynech složky NOX představují pouze 20% oproti benzínu, kysličník uhličitý CO2 je nižší o 15% a nespálené HC představují zhruba polovinu jako při provozu na benzín. Hodnoty CO lze považovat za nulové. Přitom zplodiny LPG, s přijatelnějším chemickým složením jsou snadněji odbouratelné i při nižší teplotě katalyzátoru. Tím pádem je katalyzátor zatěžován méně.

Bezpečnost

Z hlediska bezpečnosti jsou předpisy na zařízení mnohem přísnější než u dílů benzínového motoru. Jako příklad lze uvést, že nádrže jsou vyráběny ve schválených rozměrech a z oceli, oproti tomu jsou nádrže ne benzín často z plastu.

Všechna námi montovaná zařízení odpovídají legislativním předpisům a certifikátu ISO 9001.

Zkušenosti

Naše firma má téměř dvacetileté zkušenosti se zástavbou alternativního pohonu LPG u nás doma i v zahraničí. Vedle velkoobchodního prodeje zařízení, komponentů a náhradních dílů, provádíme školení stále se rozrůstajících smluvních partnerů po celé České republice.

Druhy přestavby na LPG

Při výběru typu přestavby na LPG záleží hlavně na tom, kolik peněz hodláte do ní hodláte investovat a jaký typ motoru ve voze máte. V současné době se používají tři systémy přestavby.

Systém centrálního směšovače

Starší vozidla vybavené karburátorem si vystačí s jednoduchým systémem přestavby na plyn s centrálním směšovačem LPG, jehož hlavní výhodou je nízká cena, která začíná zhruba na 9000 Kč. U vozidel se vstřikováním a řízeným katalyzátorem je třeba zařízení doplněné řídicí jednotkou LPG, jehož cena je zhruba dvojnásobná. Daní za jednoduchost přestavby na plyn a relativní láci těchto systémů jsou horší technické parametry – nižší výkon a vyšší spotřeba než u přestaveb s vyspělejšími systémy.

Systém kontinuálního vstřikování

Pro novější automobily je použitelná přestavba se systémem vstřikování plynu, který pracuje na obdobném principu jako systém vstřikování benzínu. Přísun paliva LPG je zajišťován pro každý válec zvlášť, čímž je dosaženo lepších hodnot výkonu i spotřeby než u jednoduššího systému přestavby na LPG s centrálním směšovačem. Vyšší kvalitě odpovídá i vyšší cena, která začíná na 22000 Kč.

Systém sekvenčního vstřikování

Zatím nejsofistikovanějším přestavba na LPG se systémem vstřikování, určeným pro moderní automobily. Jedné se o systém sekvenčního vstřikování plynu. Na rozdíl od předchozího systému přestavby na plyn, jsou zde trysky zajišťující vstřikování plynu do válců elektronicky řízeny. Při použití tohoto systému přestavby na  LPG se spotřeba i výkon motoru při provozu na plyn blíží provozu na benzín. Cena za montáž přestavby LPG tohoto systému se pohybuje od 27000 Kč.

Průběh přestavby

Před započetím přestavby na LPG mechanici prohlédnou vaše vozidlo se zaměřením na stav palivové a zapalovací soustavy. Na základě výsledků vybereme nejvhodnější zařízení. Ve vaší přítomnosti si ujasníme montáž dalších zařízení, např. umístění přepínače, typ a velikost nádrže a místo plnícího hrdla.


Protože motorové vozidlo je dnes důležitou součástí života každého motoristy, jedním z důležitých kritérií při zachování kvality, je i čas vyřazení z provozu po dobu přestavby. Abychom montáž provedli v jeden den (výjimečně ve dvou dnech), provádí přestavbu několik mechaniků současně. S přestavbou začínáme současně z obou dvou stran. Jeden montážník je odpovědný za instalaci tzv. „předku“ tzn. instalace reduktoru, řídící jednotky, odpojení vstřikovačů, instalace plynových vstřikovačů a kabeláže. Druhý montážník instaluje nádrž, přípojku plnění, natažení dopravní trubice plynu, multiventil a přepínač.

1) Sací hadičky

Montáž LPG - sací hadičky V motorové části se musí nejdříve namontovat sací hadičky tak, aby se mohli navrtat na vhodná místa otvory pro vstřikovací trysky.

2) Vstřikovače plynu

Montáž LPG - vstřikovače plynu Vstřikovače plynu dopraví přes otvory plyn hadičkou do válců.

 3) Odpařovač a bezpečnostní ventil 4) Reduktor tlaku

Montáž LPG - reduktor tlaku V dalším kroku následuje instalace odpařovače a reduktoru tlaku a bezpečnostního ventilu plynu.
Montáž LPG - trubkový systém Instalujeme měděný a gumový trubkový systém s bezpečným ukotvením. Reduktor zapojíme do chladicího systému motoru.

5) Řídící jednotka 6) Přepínač provozu

Montáž LPG - řídící jednotka Po montáži trubkových rozvodů následuje instalace elektrických zařízení.
Montáž LPG - přepínač provozu Připevníme řídící jednotku, přepínač provozu benzín-plyn, položíme kabelové rozvody s velkým důrazem na správné propájení spojů a provedení izolace.

7) Nádrž 8) Multiventil

Montáž LPG - nádrž V zadní části vozu, mezitím probíhá instalace nádrže...
Montáž LPG - multiventil ...a multiventilu.

9) Plnící hrdlo

Montáž LPG - plnící hrdlo Nakonec je na zádi na řadě instalace plnícího hrdla.

10) Dokončení

Měděná dopravní trubka od nádrže do přední motorové části (včetně obslužných kabelů měření hladiny plynu) se instaluje na podvozku vedle brzdových trubek a jsou přichyceny kovovými příchytkami.

Dalším krokem je tankování plynu. Kontrolujeme všechny spoje od nádrže počínaje až ke vstřikovačům.

Pomoci počítače, nastavíme základní parametry motoru a provedeme automatickou kalibraci. Následně parametry upravíme na silnici v dynamickém režimu. 

© Všechna práva vyhrazena www.acs-rokycany.cz - Autocentrum Rokycany - autoservis Rokycany

dodavatel webových prezentací Rokycany